Ucitavam sat...
Standardi PDF Štampaj E-pošta
Sđ HIGIJENA SVOJE PROFESIONALNE USLUGE PRUŽA SRAZMERNO ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9001:2008. Pružanje usluga visokog nivoa kvaliteta sve više dobija na značaju zbog sve veće konkurentnosti na globalnom svetskom tržištu.

Za uspešno osvajanje tržišta više nije dovoljan samo kvalitet već i međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001: 2008.

Sđ HIGIJENA je jedna od malog broja firmi koja je svoj kvalitet pružanja usluga potvrdila dobijanjem sertifikata ISO 9001:2008. Sistem menadžmenta kvaliteta je jedini standard koji se može koristiti za sertifikaciju manadžmenta na tržištu.

Pred sebe smo postavili sledeće ciljeve:

  • zadovoljenje zahteva kupaca
  • proveru sposobnosti organizacije da udovolji zahtevima kupaca i njeno stalno poboljšavanje.

 

 
Sledeće >